omarm de verschillen
investeer in vertrouwen
teamgame = teamwork

Training effectief samenwerken

Een team bestaat uit unieke individuen met verschillende gedragsvoorkeuren. Verbreeding brengt ze in beeld via de Myers-Briggs Type Indicator, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument. Uitgangspunt is de positieve benadering van voorkeursgedrag.

De deelnemer vult vooraf (online) een vragenlijst in. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Elk teamlid ontvangt persoonlijk het resulterende profielrapport.

Tijdens de training effectief samenwerken ontdek je via laagdrempelige theorie en herkenbare praktijkvoorbeelden de waarde van eigen voorkeursgedrag en dat van anderen. En ga je inzien hoe je dat kunt inzetten richting effectievere samenwerking.
Bovendien leer je een krachtig besluitvormingsmodel kennen dat leidt tot betere/beter gedragen besluiten.

Effectief samenwerken: train het; beleef het; pas het toe. Jij wint: het team wint.

 

Training samenwerken in vertrouwen

Een team bestaat uit verschillende mensen. Dat maakt samenwerking boeiend…. en uitdagend: onderlinge gevoeligheden, wrijvingen, miscommunicatie; heel menselijk allemaal. Als wederzijds vertrouwen onder druk staat kunnen kleine kwesties ontsporen, met negatieve gevolgen voor de teamprestaties.
Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van een team. Een gezond team biedt veilige ruimte aan ieder individueel teamlid. Spanningen zijn bespreekbaar; belemmeringen worden hanteerbaar; teamleden versterken elkaar.

De training samenwerken in vertrouwen is gebaseerd op het gedachtegoed van Patrick Lencioni. Dit model beschrijft vijf pijlers voor teamontwikkeling die onderling verbonden zijn met als fundament onderling vertrouwen. 

  • vanuit vertrouwen
  • naar open communicatie
  • zo groeit betrokkenheid
  • en neemt men verantwoordelijkheid
  • gericht op de gezamenlijke doelen

In deze training(en) word je door middel van theorie, de nodige reflectie en praktische oefeningen op een plezierige manier uitgedaagd.

Ontdek je eigen ontwikkelpunten op weg naar (meer) teamkracht!

Samenwerken in vertrouwen: train het; beleef het; pas het toe. Jij wint: het team wint.

Team-game-training

Wat hebben we geleerd? Hoe kunnen we dat toepassen? Waar lopen we tegen aan?
We kijken gezamenlijk terug op de vorige training(en). Kort, interactief en constructief:
Hoe zijn de inzichten te combineren? Welk commitment kunnen/willen we aangaan?

Leren doe je (vooral) door doen en ervaren. Dus wordt het tijd voor een ontspannende inspanning:

Een verrassende, enerverende ‘thriller’ dwars door het stadscentrum (stad naar keuze).
Logica; snelheid; inzicht; maar vooral: vertrouwen; verbinden; samenwerken met plezier!
Welk (sub)team wint..?

In de team-game-training van Verbreeding wordt leren vrolijke praktijk.
De team-inspanning geeft deze trainingsdag het karakter van een teamuitje.

Team-game: test je samenwerking-skills. Jij wint: het team wint.

De insteek: professioneel en persoonlijk

De teamtrainingen van Verbreeding zitten gedegen in elkaar, met heldere theorie en veel praktijkoefeningen. Het zijn daarbij de trainers van Verbreeding die met hun ervaring, humor, inlevingsvermogen en een persoonlijke toets het verschil maken. Om voldoende individuele aandacht te borgen zijn bij een teamtrainingsdag van Verbreeding beide trainers aanwezig. Het uitgangspunt: iedereen telt mee!

De teamleden worden op een veilige en plezierige manier geconfronteerd met de meerwaarde van onderlinge verschillen en leren dat wederzijds vertrouwen het fundament is onder effectief samenwerken.

Een trainingsdag is intensief. Daar houdt Verbreeding rekening mee: de trainingsdagen lopen in principe van 10.00 tot rond 15.30 uur. Uiteraard is maatwerk mogelijk. 

De trainingen ‘effectief samenwerken’ en ‘samenwerken in vertrouwen’ zijn geschakeld, maar ook afzonderlijk te boeken.

De team-game-trainingsdag is altijd gekoppeld aan de andere training(en). 

Effectieve teamsamenwerking?

Kies voor de trainingen van Verbreeding.

Contact

Irene Bergsma-Verbree
06-43630541

Hielke Verbree
06-27870899

contact@verbreeding.nl

algemene voorwaarden

logo-verbreeding-website
footer_05