omarm de verschillen
investeer in vertrouwen
teamgame = teamwork

De insteek: professioneel en persoonlijk

De team trainingen van Verbreeding zitten gedegen in elkaar, met heldere theorie en veel praktijkoefeningen. Het zijn daarbij de trainers van Verbreeding die met hun ervaring, humor, inlevingsvermogen en een persoonlijke toets het verschil maken. Om voldoende individuele aandacht te borgen zijn bij een teamtrainingsdag van Verbreeding beide trainers aanwezig. Het uitgangspunt: iedereen telt mee!

De teamleden worden op een veilige en plezierige manier geconfronteerd met de meerwaarde van  onderlinge verschillen en leren dat wederzijds vertrouwen het fundament is onder effectief samenwerken.

In de teamtrainingen van Verbreeding (zie hieronder) draait het om 3 kernbegrippen:

  • effectiviteit ->            training ‘effectief samenwerken’
  • vertrouwen ->            training ‘samenwerken in vertrouwen’
  • ontspanning ->          team-game-training

De trainingen ‘effectief samenwerken’ en ‘samenwerken in vertrouwen’ zijn geschakeld, maar ook afzonderlijk te boeken.
De team-game-trainingsdag is altijd gekoppeld aan de andere training(en).
Zie verder investering.

Training effectief samenwerken

Een team bestaat uit unieke individuen met verschillende gedragsvoorkeuren. Verbreeding brengt ze in beeld via de Myers-Briggs Type Indicator, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument. Uitgangspunt is de positieve benadering van voorkeursgedrag.

De deelnemer vult vooraf (online) een vragenlijst in. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Elk teamlid ontvangt persoonlijk het resulterende profielrapport.

Tijdens de training effectief samenwerken ontdek je via laagdrempelige theorie en herkenbare praktijkvoorbeelden de waarde van eigen voorkeursgedrag en dat van anderen. En ga je inzien hoe je dat kunt inzetten richting effectievere samenwerking.
Bovendien leer je een krachtig besluitvormingsmodel kennen dat leidt tot betere/beter gedragen besluiten.

Effectief samenwerken: train het; beleef het; pas het toe. Jij wint: het team wint.

Training samenwerken in vertrouwen

Een team bestaat uit mensen. Dat maakt samenwerking boeiend. En ook uitdagend: onderlinge gevoeligheden, wrijvingen, miscommunicatie; heel menselijk allemaal. Als wederzijds vertrouwen teveel onder druk staat kunnen kleine kwesties ontsporen, met negatieve gevolgen voor de teamprestaties.
Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van een team. Een gezond team biedt veilige ruimte aan ieder individueel teamlid. Spanningen worden bespreekbaar; belemmeringen hanteerbaar; teamleden versterken elkaar. Dat komt tot uiting in:

  • open en eerlijke communicatie met ruimte voor feedback
  • betrokkenheid en verantwoordelijkheid
  • positieve sfeer

In de training samenwerken in vertrouwen word je door middel van oefeningen en de nodige reflectie op een plezierige manier uitgedaagd om (weer) te ontdekken wat wederzijds vertrouwen inhoudt en hoe dat de samenwerking positief beïnvloedt.
Ontdek je eigen ontwikkelpunten op weg naar (meer) teamkracht!

Samenwerken in vertrouwen: train het; beleef het; pas het toe. Jij wint: het team wint. 

Team-game-training

Wat hebben we geleerd? Hoe kunnen we dat toepassen? Waar lopen we tegen aan?
We kijken gezamenlijk terug op de vorige training(en). Kort, interactief en constructief:
Hoe zijn de inzichten te combineren? Welk commitment kunnen/willen we aangaan?

Leren doe je (vooral) door doen en ervaren. Dus wordt het tijd voor een ontspannende inspanning:

Een verrassende, enerverende ‘thriller’ dwars door het stadscentrum (stad naar keuze).
Logica; snelheid; inzicht; maar vooral: vertrouwen; verbinden; samenwerken met plezier!
Welk (sub)team wint..?

In de team-game-training van Verbreeding wordt leren vrolijke praktijk.
De team-inspanning geeft deze trainingsdag het karakter van een teamuitje.

Team-game: test je samenwerking-skills. Jij wint: het team wint.

Effectieve teamsamenwerking?

Kies voor de trainingen van Verbreeding.

Contact

Irene Bergsma-Verbree
06-43630541

Hielke Verbree
06-27870899

info@verbreeding.nl

algemene voorwaarden

logo-verbreeding-website
footer_05